Zmluvy 2023

zverejnené                  názov                              cena                         dodávateľ/odberateľ                                  
         
12.1.2022 Licenčná zmluva č. 2022/410              Solitea Slovensko, a.s.
27.1.2023 Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov, poskytovaní finančného príspevku a iných plnení zamestnancom   GGFS s.r.o.
3.2.2023 Zmluva o poskytovaní služieb   GIGAnet s.r.o.
2.3.2023 Zmluva o prevode správy majetku mesta   Mesto Námestovo
16.3.2023 Kúpna zmluva 1350 € Šturek Martin
1.6.2023 Zmluva o dielo 856 682,48 € Stavpoč s.r.o.
11.7.2023 Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu   KRONOSPAN, s.r.o.
19.7.2023 Zmluva o poskytovaní služby   PARTNER AUDIT s.r.o.
28.7.2023 Zmluva o odbere a zhodnotení odpadu     WOOD ENERGY, s.r.o.
23.8.2023 Rámcová kúpna zmluva   MURAT s.r.o
2.10.2023 Kúpna zmluva   Š.P.P.Trade s.r.o
3.10.2023 Zamestnávateľská zmluva   Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
3.10.2023 Zmluva o zabezpečení stravovania   Up Déjeuner, s.r.o.
28.11.2023 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 02/05/2023 984887,29 € STAVPOČ s.r.o.
8.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   AUTOVAV s.r.o.
8.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   Bytové spoločenstvo 261/B 
8.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   Centrum sociálnych služieb Námestovo
8.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   Cukrárenská výroba Matúš Gerek
8.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   Premium catering
8.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   DS AUTO Trade, s.r.o. 
8.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   ELSPOL - SK, s.r.o.
8.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   Gloneková  Želmíra 
8.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   Ing. Eduard Dunčič – ORAVA TOUR 
8.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   Mária Chovancová - Maja
11.12.2023 Zmluva o vykonaní prác žiakmi v rámci praktického vyučovania   Stredná odborná škola technická, Námestovo
12.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   DECKOR s.r.o.
12.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   KONDELA s.r.o.
12.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   Marián Majcher
12.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   MBejdak, s.r.o.
12.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   Mgr. Parížek Jozef
12.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   ML 328 s.r.o.
12.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   NM – net, s.r.o.
12.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   Okresné stavebné bytové družstvo Dolný Kubín
12.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   Pepco Slovakia s.r.o.
12.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   PTÁČEK – veľkoobchod, a.s.
13.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   SKELSPOL, s.r.o.
13.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   Spoločenstvo Bernolákova 390
13.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   Spoločenstvo Komenského 498/34
13.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   Spoločenstvo Štefánikova 268
13.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   Spoločenstvo Vavrečka 490
13.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   Spoločenstvo Vavrečka 491
13.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   Spoločenstvo vlastníkov bytov Komenského 487/13
13.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   Stavebný podnik – MH, s.r.o.
13.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   Stredná odborná škola podnikania a služieb
13.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   T&H Trading, spol. s.r.o.  
21.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   ARRIVA Liorbus, a.s.
21.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   ISO interiér s.r.o.
21.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   JYSK s.r.o.
21.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   Milan Somora
21.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   Spoločenstvo Štefánikova č.s.264
21.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   Spoločenstvo Štefánikova č.s.266
21.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   Teta drogérie SR s.r.o.  
21.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o. 
21.12.2023 Zmluva o nájme nádoby na odpad   Vorčák Dávid
21.12.2023 Rámcová kúpna zmluva   VOMS SK s.r.o
2.1.2024 Zmluva o nájme nádoby na odpad   Marek Kulošťák, s.r.o.