Zmluvy 2013

zverejnené názov cena dodávateľ    
31.12.2012 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Beňadovo pdf2_1.jpg  
31.12.2012 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Bobrov pdf2_1.jpg  
31.12.2012 Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Breza pdf2_1.jpg  
31.12.2012 Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Klin pdf2_1.jpg  
 31.12.2012  Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Krušetnica   pdf2_1.jpg  
 31.12.2012  Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Lokca  pdf2_1.jpg  
 31.12.2012  Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Mútne   pdf2_1.jpg  
 31.12.2012  Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Lomná  pdf2_1.jpg  
 31.12.2012 Dohoda o zneškodnení odpado     Obec Novoť  pdf2_1.jpg  
 31.12.2012 Dohoda o zneškodnení odpado    Obec Oravská Jasenica  pdf2_1.jpg  
 31.12.201 Dohoda o zneškodnení odpado    Obec Oravská Lesná  pdf2_1.jpg  
 31.12.2012 Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Oravská Polhora   pdf2_1.jpg  
  31.12.2012  Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Oravské Veselé   pdf2_1.jpg  
  31.12.2012  Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Rabča  pdf2_1.jpg  
  31.12.2012  Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Rabčice  pdf2_1.jpg  
  31.12.2012  Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Sihelné  pdf2_1.jpg  
  31.12.2012  Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Ťapešovo  pdf2_1.jpg  
  31.12.2012  Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Vavrečka  pdf2_1.jpg  
  31.12.2012  Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Zákamenné  pdf2_1.jpg  
  31.12.2012  Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Zubrohlava  pdf2_1.jpg  
  31.12.2012  Dohoda o zneškodnení odpadov   Súkromná SOŠ Educo  pdf2_1.jpg  
 31.12.2012   Dohoda o zneškodnení odpadov    OVS a.s.  pdf2_1.jpg  
 31.12.2012  Dohoda o zneškodnení odpadov     ZTS Strojárne s.r.o.  pdf2_1.jpg  
 31.12.2012   Dohoda o zneškodnení odpadov    Združenie Biela Orava  pdf2_1.jpg  
 31.12.2012  Dohoda o zneškodnení odpadov     Autocamping Stará Hora  pdf2_1.jpg  
 31.12.2012   Dohoda o zneškodnení odpadov    COLORSPOL s.r.o.  pdf2_1.jpg  
31.12.2012    Dohoda o zneškodnení odpadov    Červeň Jozej Babín  pdf2_1.jpg  
 31.12.2012   Dohoda o zneškodnení odpadov    EASTERN ELECKTRONICS  pdf2_1.jpg  
 31.12.2012  Dohoda o zneškodnení odpadov     Emil Gonšor - EGO  pdf2_1.jpg  
31.12.2012  Dohoda o zneškodnení odpadov    GLOBHOLZ a.s. pdf2_1.jpg  
31.12.2012  Dohoda o zneškodnení odpadov    Ing František Jendroľ  - STAVPOČ pdf2_1.jpg  
31.12.2012  Dohoda o zneškodnení odpadov    Ing. František Jendroľ- STAVPOČ staré voz pdf2_1.jpg  
31.12.2012  Dohoda o zneškodnení odpadov    Lesy SR OZ Námestovo pdf2_1.jpg  
31.12.2012  Dohoda o zneškodnení odpadov    Pekáreň Štefan Putinský pdf2_1.jpg  
31.12.2012  Dohoda o zneškodnení odpadov    Stavebný podnik s.r.o. pdf2_1.jpg  
31.12.2012  Dohoda o zneškodnení odpadov    VDD Orava s.r.o. pdf2_1.jpg  
 31.12.2012   Dohoda o zneškodnení odpadov    WAMP s.r.o.  pdf2_1.jpg  
 31.12.2012  Dohoda o zneškodnení odpadov    WLP plus s.r.o.  pdf2_1.jpg  
 31.12.2012 Dohoda o zneškodnení odpadov     Z-mont s.r.o.  pdf2_1.jpg  
31.12.2012 Dohoda o zneškodnení odpadov    ZŠ s MŠ Novoť pdf2_1.jpg  
31.12.2012 Dohoda o zneškodnení odpadov    Peter Bolek - EKORAY pdf2_1.jpg  
31.12.2012 Dohoda o zneškodnení odpadov    Marián Murín pdf2_1.jpg  
31.12.2012 Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Vasiľov pdf2_1.jpg  
 31.12.2012  Dohoda o zneškodnení odpadov    Mesto Námestovo  pdf2_1.jpg  
 2.1.2013  Doplnok Zberný dvor    Mesto Námestovo pdf2_1.jpg  
 9.5.2013  Dohoda o odbere trávy    Ptačin Pavol   pdf2_1.jpg  
 16.7.2013 Zmluva o odpade 14-13     HGM - Žilina, s.r.o.  pdf2.jpg  
 6.8.2013  Kúpna zmluva     Obchod s palivom, s.r.o. pdf2_1.jpg  
 6.8.2013  Zmluva o dodaní služby     František Sklenár - ENVIEKO pdf2_1.jpg  
 8.8.2013  Kúpna zmluva    Pyrokomplex s.r.o.  pdf2.jpg  
 20.8.2013  Kúpna zmluva    Eurovia-Kameňolomy s.r.o.  pdf2.jpg  
           
           
           
           
      .