Zmluvy 2014

zverejnené názov cena dodávateľ    
20.12.2013 Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Breza pdf2_1.jpg  
20.12.2013  Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Krušetnica   pdf2_1.jpg  
20.12.2013  Dohoda o zneškodnení odpadov    Lesy SR  pdf2_1.jpg  
20.12.2013  Dohoda o zneškodnení odpadov   Súkromná SOŠ Educo  pdf2_1.jpg  
20.12.2013 Dohoda o zneškodnení odpado     Obec Novoť  pdf2_1.jpg  
20.12.2013 Dohoda o zneškodnení odpado    Z-Mont Oravská Jasenica  pdf2_1.jpg  
20.12.2013 Dohoda o zneškodnení odpado    Obec Oravská Lesná  pdf2_1.jpg  
20.12.2013 Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Oravská Polhora   pdf2_1.jpg  
  20.12.2013  Dohoda o zneškodnení odpadov   Furmet  pdf2_1.jpg  
  20.12.2013  Dohoda o zneškodnení odpadov   Rakviem  pdf2_1.jpg  
  20.12.2013  Dohoda o zneškodnení odpadov   Pekáreň Plutinský  pdf2_1.jpg  
  20.12.2013  Dohoda o zneškodnení odpadov   Stavebný podnik Námestovo  pdf2_1.jpg  
  20.12.2013  Dohoda o zneškodnení odpadov   STRIME  Lokca  pdf2_1.jpg  
  20.12.2013  Dohoda o zneškodnení odpadov   WAMP  pdf2_1.jpg  
  20.12.2013  Dohoda o zneškodnení odpadov   WLP Oravská Lesná  pdf2_1.jpg  
20.12.2013   Dohoda o zneškodnení odpadov    Združenie Biela Orava  pdf2_1.jpg  
 30.12.2013  Zmluva 3/2014 125 €  Ing.Jozef Adamčík - Svetas  pdf2.jpg  
 30.12.2013   Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Novoť  pdf2.jpg  
  30.12.2013   Dohoda o zneškodnení odpadov    Mesto Námestovo  pdf2.jpg  
  30.12.2013   Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Zákamenné  pdf2.jpg  
  30.12.2013   Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Klin  pdf2.jpg  
  30.12.2013   Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Bobrov  pdf2.jpg  
  30.12.2013   Dohoda o zneškodnení odpadov    Správa ciest DK  pdf2.jpg  
  30.12.2013   Dohoda o zneškodnení odpadov    Autocamping Stará Hora  pdf2.jpg  
  30.12.2013  Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Vavrečka  pdf2.jpg  
 30.12.2013  Dohoda o zneškodnení odpadov    OVS  pdf2.jpg  
 30.12.2013  Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Or.Veselé  pdf2.jpg  
 30.12.2013  Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Mutné  pdf2.jpg  
 30.12.2013  Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Rabčice  pdf2.jpg  
 30.12.2013  Dohoda o zneškodnení odpadov    Z-mont  pdf2.jpg  
 30.12.2013  Dohoda o zneškodnení odpadov    Červeň Jozef  pdf2.jpg  
 30.12.2013  Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Vasiľov  pdf2.jpg  
 30.12.2013  Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Sihelné  pdf2.jpg  
 30.12.2013  Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Rabča  pdf2.jpg  
 30.12.2013  Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Ťapešovo  pdf2.jpg  
 30.12.2013  Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Zubrohlava  pdf2.jpg  
 30.12.2013  Dohoda o zneškodnení odpadov    VDD Orava  pdf2.jpg  
 30.12.2013  Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Lomná  pdf2.jpg  
 30.12.2013  Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Beňadovo  pdf2.jpg  
 30.12.2013  Dohoda o odbere trávy    Ptačin  pdf2.jpg  
 30.12.2013  Zmluva    Svetas SW  pdf2.jpg  
  30.12.2013   Dohoda o zneškodnení odpadov    ZŤS Strojárne s.r.o.  pdf2.jpg  
  30.12.2013   Dohoda o zneškodnení odpadov    Marán Murín  pdf2.jpg  
  30.12.2013   Dohoda o zneškodnení odpadov    Eastern Electronics  pdf2.jpg  
 22.1.2014  Rámcová kúpna zmluva 310233/2014    General Plastic a.s.  pdf2.jpg  
 14.2.2014  Dohoda o zapožičaní zberných nádob    Lidl SR  pdf2.jpg  
25.7.2014 Z o D 2014-EB-01-014 16404,18€ Strabag, s.r.o. pdf2.jpg  
 29.7.2014  Dodatok k zmluve o dodávke plynu    SPP, a.s.  pdf2_1.jpg  
 23.9.2014  Zmluva o audítorskej činnosti   Partner audit, s.r.o.  pdf2_1.jpg
 25.9.2014  Z o správe a prevádzke stavby Uzavretie skládky    Mesto Námestovo  pdf2_1.jpg