Zmluvy 2018

zverejnené názov cena            dodávateľ/odberateľ  
         
 2.1.2018 Dohoda o zneškodnení odpadov     Mesto Námestovo  pdf2.jpg 
 2.1.2018 Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Bobrov  pdf2.jpg
 2.1.2018  Dohoda o zneškodnení odpadov     AUTOCAMPING STARÁ HORA  pdf2.jpg
 2.1.2018  Dohoda o zneškodnení odpadov    EKORAY  pdf2.jpg
2.1.2018  Dohoda o zneškodnení odpadov   Súkromná stredná odborná škola EDUCO pdf2.jpg
2.1.2018  Dohoda o zneškodnení odpadov   Ing.Emil Gonšor EGO pdf2.jpg
2.1.2018  Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Krušetnica pdf2.jpg
2.1.2018  Dohoda o zneškodnení odpadov   Lesy SR pdf2.jpg
2.1.2018  Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Lomná pdf2.jpg
2.1.2018  Dohoda o zneškodnení odpadov   Marán Murín pdf2.jpg
2.1.2018  Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Mútne pdf2.jpg
2.1.2018  Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Oravské Veselé pdf2.jpg
2.1.2018  Dohoda o zneškodnení odpadov   Orava-Pekáreň Plutinský pdf2.jpg
2.1.2018  Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Rabča pdf2.jpg
2.1.2018  Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Rabčice pdf2.jpg
2.1.2018  Dohoda o zneškodnení odpadov   Správa ciest ŽSK pdf2.jpg
2.1.2018  Dohoda o zneškodnení odpadov   Stavebný podnik s.r.o. pdf2.jpg
2.1.2018 Dohoda o zneškodnení odpadov   WAMP s.r.o. pdf2.jpg
2.1.2018 Dohoda o zneškodnení odpadov   WLP plus s.r.o. pdf2.jpg
2.1.2018 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Zákamenné pdf2.jpg
2.1.2018 Dohoda o zneškodnení odpadov   Z-mont s.r.o. pdf2.jpg
2.1.2018 Dohoda o zneškodnení odpadov   ZŠ s MŠ Vasiľov pdf2.jpg
2.1.2018 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Zubrohlava pdf2.jpg
2.1.2018 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Sihelné pdf2.jpg
2.1.2018 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Ťapešovo pdf2.jpg
2.1.2018 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Vavrečka pdf2.jpg
 2.1.2018  Dohoda o zneškodnení odpadov    HERN s.r.o.  pdf2.jpg
 2.1.2018  Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Klin  pdf2.jpg
2.1.2018 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Vasiľov pdf2.jpg
2.1.2018 Dohoda o zneškodnení odpadov   Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. pdf2.jpg
2.1.2018 Dohoda o zneškodnení odpadov   STRIME s.r.o. pdf2.jpg
24.1.2018 Licenčná zmluva   BE-SOFT, a.s. pdf2.jpg
 15.2.2018  Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Beňadovo  pdf2.jpg
 15.2.2018 Dohoda o zneškodnení odpadov   Červeň Jozef pdf2.jpg
 15.2.2018 Zmluva o výkone činností pre zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci   PYROKOMPLEX s.r.o. pdf2.jpg
 15.2.2018 Zmluva o poskytovaní odborných a poradenských služieb pracovnej zdravotnej služby   PYROKOMPLEX s.r.o. pdf2.jpg
 16.2.2018  Zmluva o dodaní služby 1650 €  František Sklenár - EVIEKO  pdf2.jpg
 19.2.2018  Kúpna zmluva     Obchod s palivom s.r.o.  pdf2.jpg
 27.2.2018  Dodatok č.1    HGM Žilina s.r.o.  pdf2.jpg
 27.2.2018  Dodatok ku kúpnej zmluve    Zberné suroviny a.s.  pdf2.jpg
 1.3.2018  KZ na kamenivo    Prefa invest a.s.  pdf2.jpg
 2.3.2018  Dohoda o zneškodnení odpadov    Rakviem- FP spol. s.r.o.  pdf2.jpg
 8.3.2018  Rámcová zmluva č.1/2018    PS-plus s.r.o.  pdf2.jpg
 19.3.2018  Zmluva o zabezpečení odberu  zložiek triedeného zberu    Ekolumi s.r.o.  pdf2.jpg
 3.4.2018 Kúpna zmluva   Agroservis - Stred, s.r.o. pdf2.jpg
 20.4.2018  Zmluva o odbere odpadu    Eko-Smart, s.r.o.  pdf2.jpg
 25.6.2018 Dodatok k dohode o zneškodnení odpadov    Obec Bobrov  pdf2.jpg
 25.6.2018 Dodatok k dohode o zneškodnení odpadov    Ing. Emil Gonšor-EGO  pdf2.jpg
25.6.2018 Dodatok k dohode o zneškodnení odpadov   Jozef Hnojčík OP-Tour pdf2.jpg
25.6.2018 Dodatok k dohode o zneškodnení odpadov   Obec Klin pdf2.jpg
25.6.2018 Dodatok k dohode o zneškodnení odpadov   Obec Krušetnica pdf2.jpg
25.6.2018 Dodatok k dohode o zneškodnení odpadov   Obec Lomná pdf2.jpg
25.6.2018 Dodatok k dohode o zneškodnení odpadov   Marián Murín pdf2.jpg
25.6.2018 Dohoda o zneškodnení odpadov   Mesto Námestovo pdf2.jpg
25.6.2018 Dodatok k dohode o zneškodnení odpadov   Obec Mútne pdf2.jpg
25.6.2018 Dodatok k dohode o zneškodnení odpadov   Obec Oravské Veselé pdf2.jpg
25.6.2018 Dodatok k dohode o zneškodnení odpadov   Obec Rabča pdf2.jpg
 25.6.2018 Dodatok k dohode o zneškodnení odpadov   Obec Rabčice  pdf2.jpg
25.6.2018 Dodatok k dohode o zneškodnení odpadov   RAKVIEM FP-spol. s.r.o pdf2.jpg
25.6.2018 Dodatok k dohode o zneškodnení odpadov   Obec Sihelné pdf2.jpg
25.6.2018 Dodatok k dohode o zneškodnení odpadov   Súkromná Spojená škola EDUCO pdf2.jpg
25.6.2018 Dodatok k dohode o zneškodnení odpadov   Obec Ťapešovo pdf2.jpg
25.6.2018 Dodatok k dohode o zneškodnení odpadov   Obec Vasiľov pdf2.jpg
25.6.2018 Dodatok k dohode o zneškodnení odpadov   Obec Vavrečka pdf2.jpg
25.6.2018 Dodatok k dohode o zneškodnení odpadov   Obec Zákamenné pdf2.jpg
25.6.2018 Dodatok k dohode o zneškodnení odpadov   Z-mont s.r.o pdf2.jpg
 9.7.2018  Dodatok k dohode o zneškodnení odpadov    ZŠ s MŠ Vasiľov pdf2.jpg
9.7.2018 Dodatok k dohode o zneškodnení odpadov   Orava Pekáreň Plutinský s.r.o. pdf2.jpg
 19.7.2018  Kúpna zmluva    Zberné suroviny Žilina a.s.  pdf2.jpg