Zmluvy

 

zverejnené názov cena dodávateľ    
2.1.2012 Dohoda o zneškodnení odpadov   Mesto Námestovo  pdf2_1.jpg  
2.1.2012 Dohody o zneškodnení odpadov      pdf2_1.jpg  
2.1.2012 Dohody o zneškodnení odpadov     pdf2_1.jpg  
 2.1.2012  Dohody o zneškodnení odpadov      pdf2_1.jpg  
 2.1.2012  Dohoda o zneškodnení odpadov      pdf2_1.jpg  
3.1.2012 Doplnok Zberný dvor    Mesto Námestovo  pdf2_1.jpg  
 4.5.2012  Dohoda o odbere trávy    Ptačin Pavol pdf2_1.jpg  
14.12.2012  Zmluva o dielo 24/H/2012 15393,54 €   Stavebný podnik spol, s.  pdf2_1.jpg  
17.12.2012 Zmluva o dielo 01/2012 69726,78 Vamex s.r.o.  pdf2_1.jpg