Verejné obstarávanie

Cenové ponuky BOZP, OPP, PZS

Výzva na predkladanie ponúk  

deratizácia - vyhodnotenie

Výzva na predkladanie ponúk  deratizácia

Výzva na predkladanie ponúk materiál na zimnú údržbu - soľ

 

Profil verejného obstarávateľa

SÚHRNNÉ SPRÁVY :

Výzva na predkladanie ponúk -Kamenivo 4-8

Výzva na predkladanie ponúk -Zakrytie a rekultivácia skládkyTKO Zubrohlava

Cestná mostová váha

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou - Dopravné značky

Výzva na predkladanie ponúk - nádoby na odpad

Výzva na predkladanie ponúk - soľ

Výzva na predkladanie ponúk - Deratizácia TKO Zubrohlava,

 

 

Deratizácia skládky odpadov Zubrohlava, areál TS mesta Námestovo

Dosky z plastového profilu plný 180x12x5 cm v počte 180ks

Kamenivo frakcií 4-8

Komplexné služby v OPP, BOZP, SEM, CO a PZS

110 l kovový 120l plastový, 1100l kovový, 1100l plastový kontajner

Predlžovací komín na snehovú frézu

 

 

Materiál na zimnú údržbu - soľ na posyp ciest

Zadávanie zákazky s nízkou hodnoto - motorvá nafta

 

 

Výzva
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou

 

Zalievanie spojov a  výsprávka výtlkov na miestnych komunikáciách

Výzva

Príloha

 

"Audítorské služby pre Technické služby mesta Námestovo."
 

Materiál na zimnú údržbu

 

Pneumatiky pre pracovné stroje

Zverejnenie server pre technické služby

Materiál na zimnú údržbu - soľ na posyp ciest

Škôlka Brehy - pergola.

Zámková dlažba - cintorín Námestovo

Úprava chodníkov na cintoríne v Námestove

 

Skládka TKO Zubrohlava - zmena posudzovania vplyvov.

súťaž: "Betónové rúry priame 120/200"