Verejná zeleň

Údržba verejnej zelene a verejných priestranstiev zahŕňa  tieto činnosti:

 

úpravu a údržbu  zelene stromov a krov

výruby suchých stromov a stromov  na základe právoplatných povolení

hrabanie lístia

zalievanie trávnatých plôch, kvetov a stromov

výsadbu kvetín a údržbu kvetinových záhonov

budovanie novej zelene

údržba trávnatých plôch

kosenie trávnatých plôch, kosenie začína v závislosti od poveternostných podmienok.