Zmluvy 2021

zverejnené názov cena            dodávateľ/odberateľ           
         
25.1.2021 Dodatok k servisnej zmluve                                          AGROSERVIS - strd, s.r.o. pdf2.jpg
5.2.2021 Zmluva Deratizácia   František Sklár - EVIEKO                pdf2.jpg
5.2.2021 Kúpna zmluva      Obchod s palivom BB, s.r.o. pdf2.jpg
10.2.2021 Dodatok k dohode o zneškodnení odpadov   Obec Vasiľov pdf2.jpg
19.2.2021 Kúpna zmluva 14 800 € TAMTRON, s.r.o. pdf2.jpg
25.2.2021 Dodatok č.1 ZBO   Združenie Biela Orava pdf2.jpg
18.3.2021 Kúpna zmluva   PREFA invest, a.s. pdf2.jpg
1.4.2021 Zmuva o zbere  a sprac. starych vozidiel    Marián Ondrík pdf2.jpg
8.4.2021 Dodatok k zmluve o prevádzke triedeného zberu   ENVI-PAK a.s. pdf2.jpg
27.8.2021 Zmluva o poskytovaní služieb 3200 € PARTNER AUDIT s.r.o. pdf2.jpg
22.9.2021 Zmluva o poskytnutí preddavku   REKMA - trading, spol. s.r.o. pdf2.jpg