Zmluvy 2017

 

zverejnené názov cena            dodávateľ  
         
 01.01.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov                                          AUTOCAMPING STARÁ HORA pdf2.jpg 
  01.01.2017  Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Beňadovo  pdf2.jpg
01.01.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Bobrov pdf2.jpg
01.01.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Červeň Jozef pdf2.jpg
01.01.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Ecoray pdf2_1.jpg
01.01.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Hern s.r.o. pdf2_1.jpg
01.01.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Klin pdf2_1.jpg
01.01.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Krušetnica pdf2_1.jpg
01.01.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Lesy SR pdf2.jpg
01.01.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Lomná pdf2.jpg
01.01.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Marán Murín pdf2.jpg
01.01.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Mútne pdf2.jpg
01.01.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Oravské Veselé pdf2.jpg
01.01.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Rabča pdf2.jpg
01.01.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Rabčice pdf2.jpg
01.01.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Sihelné pdf2.jpg
01.01.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Stavebný podnik s.r.o. pdf2.jpg
01.01.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Ťapešovo pdf2.jpg
01.01.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Vasiľov pdf2.jpg
01.01.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Vavrečka pdf2.jpg
01.01.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   WAMP s.r.o. pdf2.jpg
01.01.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   WLP plus s.r.o. pdf2.jpg
01.01.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Zákamenné pdf2.jpg
01.01.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Z-mont s.r.o. pdf2.jpg
01.01.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Zubrohlava pdf2.jpg
01.01.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Or. Polhora pdf2.jpg
 01.01.2017  Dohoda o zneškodnení odpadov    OVS a.s.  pdf2.jpg
 01.01.2017  Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Klin  pdf2.jpg
01.01.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Mesto Námestovo pdf2.jpg
01.01.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Súkromná stredná odborná škola EDUCO pdf2.jpg
01.01.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   ZŠ s MŠ Vasiľov pdf2.jpg
01.01.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Združenie Biela Orava pdf2.jpg
01.01.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov      Rakviem- FP spol.s.r.o.  pdf2.jpg
2.1.2017 Zmluva - živelné pohromy technika   DHZ Orava, o.z. pdf2.jpg
 23.1.2017 Zmluva o výkone činností pre zabezpečenie pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci    PYROKOMPLEX s.r.o.  pdf2.jpg
23.1.2017 Zmluva o poskytovaní odborných a poradenských služieb pracovnej zdravotnej služby   PYROKOMPLEX s.r.o. pdf2.jpg
27.1.2017 Zmluva o dodaní služieb 1650 € František Sklenár - ENVIEKO pdf2.jpg
 23.2.2017  Dohoda o zneškodnení odpadov    STRIME s.r.o.  pdf2.jpg
 1.3.2017  Kúpna zmluva    Obchod s palivom s.r.o.  pdf2.jpg
1.3.2017 Dodatok č.1 k č.2/9/2002   HGS-hydrogeoservis pdf2.jpg
 6.3.2017  Zmluva o vykonávaní prác žiakmi    Stredná odborná škola technická Námestovo  pdf2.jpg
 10.4.2017  Kúpna zmluva 2600 €  Eugen Chrenko  pdf2.jpg
 12.5.2017  ZoD skládka TKO   južná kazeta    ENVICONSULT spol. s.r.o.  pdf2.jpg
 21.6.2017  Dohoda o zneškodnení odpadov     AUTOCAMPING STARÁ HORA  pdf2.jpg
 21.6.2017  Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Beňadovo  pdf2.jpg
21.6.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Bobrov pdf2.jpg
21.6.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Červeň Jozef pdf2.jpg
21.6.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Ecoray pdf2.jpg
21.6.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Hern s.r.o. pdf2.jpg
21.6.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Orava-Pekáreň Plutinský pdf2.jpg
21.6.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Krušetnica pdf2.jpg
21.6.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Lesy SR pdf2.jpg
21.6.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Marán Murín pdf2.jpg
21.6.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Lomná pdf2.jpg
21.6.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Mútne pdf2.jpg
21.6.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Oravské Veselé pdf2.jpg
21.6.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Rabča pdf2.jpg
21.6.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Rabčice pdf2.jpg
21.6.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Ťapešovo pdf2.jpg
21.6.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Vasiľov pdf2.jpg
21.6.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Vavrečka pdf2.jpg
21.6.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Zákamenné pdf2.jpg
21.6.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Zubrohlava pdf2.jpg
21.6.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Stavebný podnik s.r.o. pdf2.jpg
21.6.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   WAMP s.r.o. pdf2.jpg
21.6.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   WLP plus s.r.o. pdf2.jpg
21.6.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Or. Polhora pdf2.jpg
21.6.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Rakviem- FP spol.s.r.o pdf2.jpg
21.6.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov    STRIME s.r.o. pdf2.jpg
21.6.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   ZŠ s MŠ Vasiľov pdf2.jpg
21.6.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Súkromná stredná odborná škola EDUCO pdf2.jpg
21.6.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Ing.Emil Gonšor EGO pdf2.jpg
21.6.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Or. Jasenica pdf2.jpg
21.6.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Klin pdf2.jpg
 21.6.2017 Dohoda o zneškodnení odpadov    OVS a.s.  pdf2.jpg
 21.6.2017 Dohoda o zániku z o poskytovaní služieb TS    Slovak Telekom a.s.  pdf2.jpg
  21.6.2017  Zmluva o poskytovaní služieb    Slovak Telekom a.s.  pdf2.jpg
  21.6.2017  Dodatok č.1 k z o predaji rafinérskych produktov TS    Slovnaft a.s.  pdf2.jpg
 10.7.2017  Zmluva o združenej dodávke elektriny    SSE a.s.  pdf2.jpg
 29.12.2017 Zmluva o zabezpečení a financovaní triedeného zberu komuálneho odpadu    ELEKOS  pdf2.jpg