Zmluvy 2016

zverejnené názov cena dodávateľ  
         
         
         
 1.1.2016  Dohoda o zneškodnení odpadov       Mesto Námestovo pdf2.jpg
 1.1.2016 Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Beňadovo  pdf2.jpg
 1.1.2016 Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Bobrov  pdf2.jpg
 1.1.2016 Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Breza  pdf2.jpg
 1.1.2016 Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Klin  pdf2.jpg
1.1.2016 Dohoda o odvoze odpadov   Obec Klin pdf2.jpg
 1.1.2016 Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Krušetnica  pdf2.jpg
 1.1.2016 Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Lomná  pdf2.jpg
 1.1.2016 Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Mutné  pdf2.jpg
  1.1.2016 Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Novoť  pdf2.jpg
  1.1.2016 Dohoda o zneškodnení odpadov     Obec Oravská Polhora  pdf2.jpg
1.1.2016 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Oravské Veselé pdf2.jpg
 1.1.2016  Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Rabča  pdf2.jpg
 1.1.2016  Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Rabčice  pdf2.jpg
 1.1.2016  Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Sihelné  pdf2.jpg
1.1.2016 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Ťapešovo pdf2.jpg
 1.1.2016   Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Vasiľov  pdf2.jpg
 1.1.2016   Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Vavrečka  pdf2.jpg
 1.1.2016   Dohoda o zneškodnení odpadov    Obec Zákamenné  pdf2.jpg
1.1.2016 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Zubrohlava pdf2.jpg
1.1.2016 Dohoda o zneškodnení odpadov   EDUCO pdf2.jpg
 1.1.2016  Dohoda o zneškodnení odpadov    Ekoray  pdf2.jpg
 1.1.2016  Dohoda o zneškodnení odpadov    M. Murín  pdf2.jpg
1.1.2016 Dohoda o zneškodnení odpadov   Hern pdf2.jpg
1.1.2016 Dohoda o zneškodnení odpadov   Združenie BO pdf2.jpg
1.1.2016 Dohoda o zneškodnení odpadov   OVS pdf2.jpg
1.1.2016 Dohoda o zneškodnení odpadov   Červeň Jozef pdf2.jpg
1.1.2016 Dohoda o zneškodnení odpadov   Stavebný podnik pdf2.jpg
 1.1.2016  Dohoda o zneškodnení odpadov    Z - mont  pdf2.jpg
1.1.2016 Dohoda o zneškodnení odpadov   Autocamping Stará hora pdf2.jpg
1.1.2016 Dohoda o zneškodnení odpadov   Rakwiem pdf2.jpg
1.1.2016 Dohoda o zneškodnení odpadov   Wamp pdf2.jpg
1.1.2016 Dohoda o zneškodnení odpadov   Správa ciest pdf2.jpg
1.1.2016 Dohoda o zneškodnení odpadov   ZŠ s MŠ Vasiľov pdf2.jpg
1.1.2016 Dohoda o zneškodnení odpadov   Eastern pdf2.jpg
1.1.2016 Dohoda o zneškodnení odpadov   Obec Or. Lesná pdf2.jpg
 19.2.2016  Zmluva o termínovanom vklade    Prima banka Slovensko a.s.  pdf2.jpg
 23.3.2016 Kúpna zmluva    Obchod s palivom, s.r.o.  pdf2.jpg
 23.3.2016 Kúpna zmluva na kamenivo 02/2016   Prefa invest, a.s.  pdf2_1.jpg
 5.4.2016  Zmluva o dodaní služieb    František Sklenár - ENVIEKO  pdf2.jpg
 12.4.2016  Zmluva o výkone činnosti    Pyrokomplex s.r.o.  pdf2.jpg
 12.4.2016  Zmluva o zdravotnej službe    Pyrokomplex s.r.o.  pdf2.jpg
 13.5.2016  Zmluva o dielo    Vladimír Bolek BVM  pdf2.jpg
 2.6.2016  Zmluva    OVS a.s.  pdf2_1.jpg
 15.6.2016  Zmluva o odbere odpadu    Marián Ondrík  pdf2.jpg
 15.6.2016  Kúpna zmluva    ABEEX s.r.o.o-e VRECIA sk  pdf2.jpg
 17.6.2016  Zmluva o odbere odpadu    Mesto Námestovo  pdf2.jpg
 23.6.2016  Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov    Inta s.r.o.  pdf2.jpg
 23.6.2016  Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu    SPP a.s.  pdf2.jpg
30.6.2016 Z o nakladaní s komunálnymi odpadmi   Združenie Biela Orava pdf2.jpg
30.6.2016 Z o prevádzke triedeného odpadu   ENVI-PAK a.s. pdf2.jpg
 1.8.2016  Zmluva o správe a prenájme zberného dvora    Mesto Námestovo  pdf2_1.jpg
 20.9.2016  Zmluva o dielo 203613,83€  MBM-GROUP a.s.  pdf2.jpg
 7.11.2016  Kúpna zmluva    Slovnaft a.s.  pdf2.jpg
 10.11.2016  Kúpna zmluva     MEVA - SKs.r.o.  pdf2.jpg